بابا بارها از بچگی بهم گفته بود "هول پولو نزن!".. می گفت "اگه تلاشتو بکنی و بسپری دست اون بالایی, وقتی که باید باشه, خودش می رسونه.."..

باور قشنگ و خوبیه..

امروز وقتی قسطی که همه ش می ترسیدم توش کم بیاریم رو پرداخت کردیم و دیدم ته حساب بازم مونده, چیزی ته دلم لرزید.. اینکه هست.. هوامونو داره.. جوری که فکرشم نمی کنیم..

+ بلوطانه: از این اتفاقا کم برامون نیفتاده.. نمونه ش خرجای مراسم عروسی و خونه و شروع زندگی بود که هر چی با "او" جمع می زنیم و با حقوقش مقایسه می کنیم, اصلا جور در نمیاد.. از کجا جور شده, خدا عالمه..